Från ord till handling & copy till kundvagn.

Om

Malmö Copy drivs av kommunikatören Emil Svensson med målet att erbjuda personlig och bred expertis inom digital marknadsföring, kommunikation och texthantering.

Med personligt tilltal och konvertering i fokus når vi målgruppen med budskap som talar till kundens behov, intressen och känslor.

För att se till att resultatet av vårt arbete alltid samspelar med uppdragsgivarens tonalitet, identitet och värderingar tar vi oss an varje uppdrag med stor ödmjukhet, nyfikenhet och kreativitet.

På Malmö Copy sätter vi alltid uppdragsgivaren i första rum när vi producerar, granskar och höjer texter till hemsidor, annonser, produkter och PR-material.